Historia


Pracując w różnych ośrodkach terapeutycznych (państwowych jak i prywatnych, ambulatoryjnych, stacjonarnych jak i dziennych), pochodząc z różnych regionów Polski (Kraków, Lublin, Wrocław, Rzeszów, Gdynia, Warszawa), posiadając wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentem oraz odpowiednie kwalifikacje z różnych specjalizacji, postanowiliśmy stworzyć profesjonalny zespół terapeutyczny.
Ośrodek Attente powstał z myślą o stworzeniu kompleksowego miejsca, gdzie pacjent uzyska fachową pomoc w jednym miejscu, bez względu na swój problem.

 

"Bo nie sztuka pokonać silniejszego w walce, gdzie do forteli uciec się możesz,
Ale sztuka pokonać siebie, wyrzekając się swych forteli.
I wówczas każdy dzień zwycięstwem Twym będzie
I nadziei na spełnienie dasz szansę.
Odzyskasz dumę pokornym będąc…"

J.Ż

Attente - Prywatny Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzaleznień
32-040 Świątniki Górne, ul. Krakowska • tel.: 12 256 37 66 • 603 900 554 •790 242 466 • biuro@attente.com.pl