Jakie wsparcie otrzymują uzależnieni po zakończeniu odwyku?

Leczenie uzależnień to długotrwały proces, który wymaga dużego zaangażowania pacjenta. Terapia odwykowa może przynieść efekty tylko wtedy, kiedy chory jest świadomy swojego problemu i podejmuje pełną współpracę z lekarzem i psychoterapeutą. Ryzyko powrotu do nałogu zmniejsza się, kiedy pacjent podejmuje kolejne działania po zakończonej terapii. Na jakie wsparcie może liczyć po udanym odwyku? Dowiesz się tego, czytając poniższy artykuł.

Jakie efekty daje leczenie uzależnień?

W naszym ośrodku leczenia alkoholizmu w Krakowie podobnie jak w innych miejscach oferujących pomoc cierpiącym na alkoholizm lub narkomanię, odwyk ma na celu uwolnienie pacjenta od nałogu poprzez zrozumienie problemu, zmianę nawyków i motywację. Jeśli zachodzi taka potrzeba, w pierwszej fazie może nastąpić detoksykacja. W trakcie psychoterapii chorzy uczą się, jak radzić sobie z odstawieniem alkoholu, leków czy innego rodzaju używek oraz jak nie dopuścić do ponownego sięgnięcia po te substancje. W tym miejscu należy wspomnieć o roli, jaką ma przygotowanie przez terapeutę specjalnego planu działania, który pozwala pacjentowi powstrzymywać się od powrotu do nałogu po zakończeniu terapii.

Formy wsparcia dla osób po odwyku

Istnieje spory odsetek przypadków, w których chorzy powracają do uzależnienia. Najczęściej dochodzi do tego w ciągu pierwszych 5 lat od zerwania z nałogiem. Dobrym rozwiązaniem jest więc uczestnictwo w grupach wsparcia, które motywują do wytrwania w trzeźwości i pomagają w budowaniu relacji. Po zakończonej terapii odwykowej pacjent powinien mieć także możliwość kontynuacji spotkań. Może to zrobić w ramach prywatnych sesji lub terapii grupowej. Warto również skorzystać z pomocy fundacji wspierających osoby, którym udało się zerwać z nałogiem.