Leczenie alkoholizmu

Na czym polega leczenie alkoholizmu?

W obliczu alkoholizmu wszyscy jesteśmy równi. Ta choroba może spotkać każdego, bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy wykonywany zawód. Choć osoby uzależnione różnią się między sobą, jest coś, co je łączy. To jednakowa szansa na skorzystanie z pomocy w walce o odzyskanie zdrowia. W naszym ośrodku pomagamy wszystkim.

Na etapie podejmowania decyzji o leczeniu warto uświadomić sobie, że nie ma innej skutecznej metody na odzyskanie pełnego zdrowia, niż tylko terapia alkoholowa. Oczywiście jest to cały proces, który z pewnością momentami jest dla osoby uzależnionej wyjątkowo trudny. Niemniej to stopniowe osiąganie coraz wyższych poziomów zaangażowania we własny rozwój i zakorzenianie w sobie motywacji do życia w trzeźwości. Naszym wspólnym celem jest osiągnięcie głębokich i możliwie jak najbardziej trwałych zmian w osobowości człowieka uzależnionego. Leczenie alkoholizmu zmienia postawy, zachowania, przyzwyczajenia, relacje z otoczeniem. Kilkutygodniowy odwyk i intensywna terapia w ośrodku to dopiero początek. Pamiętajmy, że tak samo ważna jest tzw. terapia uzupełniająca, prowadzona już poza murami ośrodka, często przez kolejne miesiące, a nawet lata.

Prawidłowe leczenie alkoholizmu powinno być oparte na indywidualnym programie terapeutycznym. Program ten obejmuje spotkania indywidualne z terapeutą, jak również sesje grupowe, podczas których osoby chore dzielą się swoimi doświadczeniami z czasów życia w nałogu i życia w trzeźwości.

Popularne do niedawna podawanie pacjentom disulfiramu – środka wymuszającego abstynencję, nie jest metodą leczenia alkoholizmu. Niektórzy badacze uznają tę formę za nieprofesjonalną i wręcz nieetyczną. Wśród dostępnych obecnie środków farmakologicznych znajdują się też takie, które osłabiają uczucie głodu alkoholowego. Mogą być one jednak stosowane wyłącznie pod kontrolą specjalistów i zawsze w postaci czynnika wspomagającego (nie: zastępującego!) psychoterapię.

Wybór ośrodka terapii uzależnień powinien być przemyślany. Profesjonalnej pomocy udzielić mogą bowiem wyłącznie certyfikowani specjaliści leczenia uzależnień. W naszym ośrodku pomożemy każdemu, kto chce oswoić chorobę, jaką jest alkoholizm. Leczenie przebiega w kilku etapach.

Terapia alkoholowa składa się z czterech faz:

1. Faza wstępna
To pierwszy kontakt z terapeutą. Chory rozbudza w sobie wewnętrzną motywację do podjęcia leczenia.

2. Faza podstawowa
Polega na zrozumieniu własnego uzależnienia i radzeniu sobie z poczuciem głodu. Uzależniony identyfikuje się z chorobą i uczy się abstynencji.

3. Faza pogłębiona
Chory uczy się, jak unikać i radzić sobie w sytuacjach ryzykownych. Kształtuje umiejętności pomocne w zapobieganiu nawrotom choroby.

4. Faza intensywna
To etap, w którym osoba uzależniona kształtuje swoje postawy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Chory ćwiczy umiejętności interpersonalne, eliminuje w sobie postawy autodestrukcyjne, dąży do naprawienia szkód wyrządzonych piciem, buduje i wzmacnia poczucie własnej wartości.

Turnus terapeutyczny dla osób uzależnionych obejmuje:

  • terapie grupową,
  • indywidualne konsultacje,
  • prezentacje multimedialnych materiałów edukacyjnych,
  • konsultacje lekarskie (psychiatra),
  • opiekę pielęgniarską,
  • całodzienne wyżywienie,
  • zakwaterowanie w komfortowych pokojach,
  • klimatyzacja,
  • możliwość korzystania ze wszystkich atrakcji ośrodka (siłownia, tenis stołowy, bilard, masaże, jacuzzi, grill),
  • dodatkowe atrakcje w postaci możliwości korzystania z: pobliskich stoków narciarskich, jazdy konnej, basenu, turystyki rowerowej - częściowo we własnym zakresie (możliwość przywiezienia własnego sprzętu).

Szczegóły programów dostępnych w Prywatnym Ośrodku Terapii Uzależnień Attente znajdziecie Państwo w zakładce „Oferta”.