Odwyk alkoholowy i narkotykowy

Odpoczywająca kobietaAlkohol, narkotyki, leki. Substancje psychoaktywne oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy człowieka, wpływając bezpośrednio na funkcje mózgu. W sposób czasowo zmieniają świadomość, nastrój, postrzeganie i zachowanie. Między innymi dlatego prowadzą do rozwoju uzależnienia, wyrządzając przy tym znaczne szkody zdrowotne.

W mierzeniu się z uzależnieniem pomaga odwyk alkoholowy. W naszym ośrodku zapewniamy kompleksowe wsparcie specjalistów, którzy pomogą w pozbyciu się nałogu, nauczą radzić sobie w kryzysowych sytuacjach. Leczenie alkoholizmu w Attente odbywa się w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, z poszanowaniem praw pacjenta.

Prowadzimy również odwyk narkotykowy. Jest to proces długotrwały, którego celem jest zarówno oczyszczenie organizmu z substancji toksycznych, jak i psychoterapia pozwalająca poznać mechanizmy uzależnienia. By odwyk był skuteczny, musi przebiegać sprawnie i z olbrzymim ładunkiem pozytywnych emocji.

 

Terapia odwykowa

Trzeba powiedzieć to wprost: jedynym skutecznym sposobem na powstrzymanie uzależnienia od alkoholu, narkotyków, leków i innych substancji jest terapia odwykowa. Jest to złożony, wieloetapowy proces, który prowadzi do trwałego zaprzestania stosowania substancji uzależniającej, lecz również do zmiany postaw życiowych i osobowości osoby chorej. Tego typu terapii możesz się poddać w naszym Ośrodku Leczenia Uzależnień w okolicach Krakowa.

 

Ośrodek odwykowy

Leczenie uzależnień od substancji psychoaktywnych często rozpoczyna się detoksem, czyli odtruwaniem. Chory zaprzestaje picia lub zażywania i poddaje się oczyszczaniu organizmu z toksyn nagromadzonych w organizmie po długotrwałym nadużywaniu alkoholu, narkotyków bądź leków. Detoks u każdego przebiega inaczej i powinien być prowadzony pod kontrolą lekarską. Pełna abstynencja jest niezbędnym warunkiem do przeprowadzenia terapii odwykowej.

Odwyk rozpoczyna się kilkutygodniowym, intensywnym programem terapeutycznym, dostosowanym indywidualnie dla każdej osoby uzależnionej. Różne są bowiem style nadużywania i powody, dla których ludzie sięgają po substancje psychoaktywne. Współpraca z terapeutą w ośrodku stacjonarnym pozwoli w krótszym czasie osiągnąć pozytywne rezultaty i skutecznej przygotować chorego na czas samodzielnej walki z nałogiem.

Po odwyku w ośrodku chory wkracza w etap terapii podtrzymującej, zwanej też uzupełniającą. Tutaj istotnym elementem jest uczestnictwo w grupie wsparcia.

Leczenie uzależnień ma na celu dokonanie zmian w osobowości osoby chorej tak, aby była ona w stanie wytrwać w trzeźwości. Chory musi na nowo przeanalizować swoje postawy, zachowania i postępowanie. Nauczyć się funkcjonować w społeczeństwie, budować wartościowe relacje międzyludzkie, radzić sobie ze stresem i trudnościami życiowymi. Terapia odwykowa pokazuje chorym, że życie bez alkoholu, narkotyków czy innych używek jest możliwe. Ponadto osoby uzależnione poznają mechanizmy prowadzące do rozwoju choroby, uczą się o konsekwencjach nałogu i wpływie substancji na zdrowie. Odwyk to pierwszy krok na długiej drodze do życia w trzeźwości. Jednak podejmując go, chory stwarza dla siebie szansę na zyskanie nowej jakości życia.

Terapia odwykowa jest pierwszą fazą zdrowienia u osoby uzależnionej. Chory poznaje swoją chorobę i przyznaje się do bezsilności względem niej. Faza druga określana jest przez niektórych specjalistów mianem rehabilitacji – osoba uzależniona uczy się radzić sobie z trudnymi uczuciami, dąży do naprawienia relacji w rodzinie i wśród znajomych. Następnie nadchodzi faza samorealizacji, w której osoba na odwyku zaczyna realizować się na polach, na których dotąd nie miała szansy z powodu uzależnienia. Może rozwijać swoje zainteresowania i pasje, spełniać się jako rodzic, przyjaciel, rzetelny pracownik. Ostatni etap to faza trzeźwienia. Tutaj osoba chora akceptuje swoje życie w trzeźwości i reprezentuje widoczne zmiany w stylu życia oraz myśleniu.

Szczegóły programów dostępnych w Prywatnym Ośrodku Terapii Uzależnień Attente znajdziecie Państwo w zakładce „Oferta”.