Treningi i warsztaty

SzkolenieW Prywatnym Ośrodku Terapii Uzależnień Attente przygotowaliśmy ofertę warsztatów i treningów dla osób walczących z uzależnieniami. Zajęcia wspomagają utrzymanie efektów uzyskanych podczas terapii, wspierają rozwój osobisty osób uzależnionych i pomagają im powrócić do normalnego funkcjonowania w abstynencji.

Zapraszamy do udziału w warsztatach dla osób ubiegających się o przywrócenie utraconego prawa jazdy. Badania lekarskie i psychologiczne, które potwierdzają abstynencję osoby uzależnionej są niezbędne w procesie ubiegania się ponowne wydanie prawa jazdy.

Praktyczne zajęcia i ćwiczenia prowadzone przez specjalistów z ośrodka Attente poświęcone są problemom, jakim osoba uzależniona musi stawiać czoła w trzeźwości. Dlatego prowadzimy warsztaty radzenia sobie z głodem uzależnieniowym u treningi asertywnych zachowań abstynencyjnych. Warsztaty mają formę wspomagania efektów uzyskanych po terapii. Podczas nich uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie zapobiegać nawrotom uzależnienia. Specjalną ofertę zajęć przygotowaliśmy również dla partnerów i partnerek osób uzależnionych.

W procesie powrotu do normalnego funkcjonowania w leczeniu choroby alkoholowej, narkomanii, lekomanii i innych ważne jest, by chory nieustannie dokonywał wglądu w głąb swojej świadomości i analizował stany emocjonalne, jakie mu towarzyszą. Terapia wyposażyła go w wiedzę na ten temat. W ośrodku Attente dodatkowo oferujemy warsztaty poświęcone rozpoznawaniu i wyrażaniu uczuć, trening radzenia sobie ze złością i stresem oraz zajęcia ze skutecznego porozumiewania się oraz rozwiązywania konfliktów. Podczas zajęć chorzy pracują nad uwolnieniem się z poczucia winy, krzywdy i wstydu, by móc zacząć swoje życie od nowa i odzyskać to, co utracili przez lata aktywnej choroby.

Niniejsze warsztaty i treningi prowadzone są elementem programów terapeutycznych oferowanych przez Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień Attente. Korzystać z nich mogą również osoby, które proces terapeutyczny mają już za sobą, lecz wciąż szukają skutecznego wsparcia w trzeźwości lub chciałyby rozwijać siebie, by w przyszłości lepiej radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi.

Proponujemy treningi i warsztaty dotyczące:

 • WARSZTATY DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYWRÓCENIE UTRACONEGO PRAWA JAZDY
 • Warsztaty radzenia sobie z głodem uzależnieniowym
 • Trening Asertywnych Zachowań Abstynencyjnych dla osób uzależnionych,
 • Trening zachowań asertywnych dla partnerek/partnerów osób uzależnionych,
 • Warsztaty zapobiegania nawrotom w uzależnieniach,
 • Warsztat pracy nad rozpoznawaniem i wyrażaniem swoich uczuć,
 • Praca nad poczuciem krzywdy, wstydem i poczuciem winy,
 • Warsztat pracy dla osób pozbawionych uprawnień do prowadzenia pojazdów, z powodu bycia pod wpływem środków odurzających- alkohol, narkotyki, leki- a starających się o przywrócenie uprawnień,
 • Trening radzenia sobie ze stresem i lękiem,
 • Trening radzenia sobie ze złością- przeciwdziałanie agresji i przemocy,
 • Trening pracy nad umiejętnością skutecznego porozumiewania się i rozwiązywanie konfliktów
 • Treningi relaksacyjne i medytacje.