Narkomania

NarkotykiŚrodki odurzające były od tysięcy lat obecne w życiu czlowieka, aczkolwiek ich obecność w kulturze zalezna jest min. od dostepności. Obecnie mamy coraz więcej zadań do wykonania a coraz mniej czasu na ro, aby odpoczywać. Idealnym w tej sytuacji rozwiązaniem wydają się być środki, które pobdzą nasz organizm do dzialania a gdy zechcemy... wyciszą lub zapewnią euforyczne doznania. Wystarczy tylko zarzyć tabletkę zapalić... jointa. Ale czy takie rozwiązanie faktycznie przynosi nam same korzyści? Narkomanią zazwyczaj oznacza się nałóg, uzależnienie, spowodowane krótszym lud dłuższym używaniem- zażywaniem leków i innych środków psychoaktywnych np. amfetamina, kokaina, morfina, haszysz, LSD, marihuana a także ekstazy, grzyby halucynogenne, kleje czy rozpuszczalniki.

Jest chorobą, której nie można wyleczyć, można natomiast powstrzymać jej rozwój, zahamować objawy… Jeżeli proces chorobowy nie zostanie zatrzymany, narkomania prowadzi do przedwczesnej śmierci z powodu wyniszczenia organizmu. Większość biorących osób, choruje na różne schorzenia somatyczne, często rozwijające się w sposób skryty i bezobjawowy. U niektórych osób, dochodzi do organicznych uszkodzeń mózgu. Uzależnienie znacznie upośledza zdrowie psychiczne człowieka. Zmiany te dotyczą uczuć, intelektu, osobowości… Narkoman w miarę wchodzenia w uzależnienie, zatraca zdolność do wywoływania zmian czy kontroli własnych uczuć, traci umiejętność realnej oceny zarówno otaczającego go świata, jak i własnych możliwości, oraz traci poczucie własnej tożsamości- następuję rozbicie osobowości, brak wewnętrznej stabilności i równowagi psychicznej. Wszystko to powoduje, ze czynni narkomani (w większości) nie są zdolni do „normalnego” funkcjonowania w rodzinie czy społeczeństwie. Osoby nadużywające narkotyków nie radzą sobie z podstawowymi obowiązkami i zadaniami wynikającymi z roli bycia uczniem, pracownikiem, ojcem, matką, synem czy córką…. co umieszcza ich na marginesie życia społecznego i często to prowadzi na drogę przestępstwa. Utrata kontroli nad własnym życiem związana z nieumiejętnością podejmowania decyzji, jak również niezdolnością do realnego kierowania nim, wpływa niekorzystnie i destrukcyjnie zarówno na nich samych jak i na najbliższych. A funkcjonowanie w takim rozdarciu, bardziej pogrąża wszystkich dotkniętych tą sytuacją, w cierpieniu i izolacji. Narkoman wobec swoich najbliższych wywiera presję psychiczną na całą swoją rodzinę, obwinia ich o swoje uzależnienie, zmusza ich do podporządkowania całego ich życia jego sprawom, skupia rodzinę na swoich problemach prawnych, rodzinnych czy zdrowotnych, wprowadza do rodziny brak stabilności i porządku życiowego, uniemożliwia i zakłóca realizowanie planów, wprowadza atmosferę niepokoju i lęku, wywołuje awantury i kłótnie, a czasem stosuje przemoc.

 

Dopalacze

Dopalaczami nazywamy różne grupy substancji lub ich mieszanek o rzekomym lub faktycznym działaniu psychoaktywnym, które nie znajdują się na liście substancji kontrolowanych. Większość, są to substancje działające jak narkotyk- syntetycznie, halucynogennie, euforyzująco czy energetyzująco.

Cieszącym się dość dużą popularnością, wśród dopalaczy są grupy leków nootropowych- wspomagającym nim. uczenie się, zapamiętywanie jak i koncentrację uwagi. Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost niewłaściwego stosowania leków zawierające ederfynę i pseudoefertyne, którą min. można kupić w aptece bez recepty. Ich zażywanie w dużych dawkach może powodować istotne szkody zdrowotne a nawet może prowadzić do śmierci.


Jak leczymy?

Leczenie w Naszym Ośrodku polega na pomocy w nauczeniu się funkcjonowania we wszystkich życiowych sytuacjach bez leku czy narkotyku.

Metoda leczenia oparta jest na odtruciu, które późniejszym etapie polega na połączeniu edukacji z psychoterapią grupową, jak i zajęć indywidualnych. Leczenie uzależnień, opiera się u nas na metodach będących połączeniem edukacji oraz grupowego treningu behawioralnego i interpersonalnego. Sam proces terapeutyczny to ciężka praca zawierająca w sobie wiele różnorodnych działań, których efektem powinny być głębokie i możliwie trwałe zmiany. Zmiany te powinny dotyczyć postaw, przekonań, zachowań, przyzwyczajeń, relacji z innymi, a także sposobów przeżywania, odczuwania, myślenia itp. Prawidłowo prowadzone leczenie powinno przebiegać zgodnie z - przygotowanym przez terapeutę a uzgodnionym z pacjentem oraz na bieżąco aktualizowanym i monitorowanym - indywidualnym programem psychoterapii uzależnienia. Skuteczność leczenia odwykowego zależy między innymi od motywacji, współdziałania rodziny i środowiska, no i oczywiście od poziomu wyszkolenia teoretycznego i praktycznego kadry terapeutycznej. Czekając na motywację do leczenia, przyczyniamy się mimowolnie do tego, że coraz bardziej cierpi zarówno on sam, jak i jego rodzina.

 

Każdemu konieczna jest pomoc w powrocie do zdrowia.