Lekomania

LekomaniaŚrodki odurzające były od tysięcy lat obecne w życiu człowieka, aczkolwiek ich obecność w kulturze zależna jest min. od dostępności. Obecnie mamy coraz więcej zadań do wykonania a coraz mniej czasu na to, aby odpoczywać. Idealnym w tej sytuacji rozwiązaniem, wydają się być środki, które pobudzą nasz organizm do działania, a gdy zechcemy… wyciszą lub zapewnią euforyczne doznania. Wystarczy tylko wziąć tabletkę… zapalić jointa … Ale czy takie rozwiązanie faktycznie przynosi nam same korzyści? Początkowo zażywamy, aby cos przestało nas boleć, abyśmy mogli usnąć, abyśmy się mniej denerwowali…. a później droga ta prowadzi do uzależnienia, charakteryzującego się niezwalczonym pragnieniem jak i potrzebą, wewnętrznym przymusem zażywania leków, zdobywaniem leków wszelkimi możliwymi środkami czy dążeniem do zwiększenia dawek. Lekomania to skłonność do niepohamowanego, jak i niekontrolowanego nadużywania leków. Powstają zależności psychiczne i somatyczne od leków, charakteryzujące się zmianami narządów wewnętrznych np.- marskość wątroby, zaburzenia ciśnienia krwi, zaburzenia czynności pracy serca, problemy z oddychaniem jak i kłopoty z odżywianiem. Zdarza się iż osoby chore na lekomanię zażywają więcej niż 1-2 tabletki od bólu głowy czy tabletek nasercowych w ciągu dnia- taki nałóg przeradza się w toksykomanie. Osoby uzależnione od leków często charakteryzują się „typem samotnika”, lubią przebywać w swoim towarzystwie, mają fobię społeczną… a bez zażycia leków maja trudności w wyjściu z domu… choćby po zakupy, jak i nie są w stanie funkcjonować w pracy zawodowej. Mają poczucie, ze ich problemy życia codziennego ich przerastają, co za tym idzie,… ich funkcjonowanie staje się z dnia na dzień coraz bardziej monotonne…. Taki stan często doprowadza do przedawkowania leków… często kończąc się tragicznie.

 

Jak leczymy?

Leczenie w Naszym Ośrodku polega na pomocy w nauczeniu się funkcjonowania we wszystkich życiowych sytuacjach bez leku czy narkotyku.

Metoda leczenia oparta jest na odtruciu, które późniejszym etapie polega na połączeniu edukacji z psychoterapią grupową, jak i zajęć indywidualnych. Leczenie uzależnień, opiera się u nas na metodach będących połączeniem edukacji oraz grupowego treningu behawioralnego i interpersonalnego. Sam proces terapeutyczny to ciężka praca zawierająca w sobie wiele różnorodnych działań, których efektem powinny być głębokie i możliwie trwałe zmiany. Zmiany te powinny dotyczyć postaw, przekonań, zachowań, przyzwyczajeń, relacji z innymi, a także sposobów przeżywania, odczuwania, myślenia itp. Prawidłowo prowadzone leczenie powinno przebiegać zgodnie z - przygotowanym przez terapeutę a uzgodnionym z pacjentem oraz na bieżąco aktualizowanym i monitorowanym - indywidualnym programem psychoterapii uzależnienia.

Skuteczność leczenia odwykowego zależy między innymi od motywacji, współdziałania rodziny i środowiska, no i oczywiście od poziomu wyszkolenia teoretycznego i praktycznego kadry terapeutycznej.

Czekając na motywację do leczenia, przyczyniamy się mimowolnie do tego, że coraz bardziej cierpi zarówno on sam, jak i jego rodzina.

 

Każdemu konieczna jest pomoc w powrocie do zdrowia.