Odtrucie alkoholowe

Butelki w koszykuIm bardziej zaawansowane stadium choroby alkoholowej, tym silniejsze i bardziej niebezpieczne są objawy zespołu abstynencyjnego. W przypadku ostrego zespołu abstynencyjnego, niedostarczenie organizmowi odpowiednich środków farmakologicznych może nawet stanowić zagrożenie dla życia. Równie istotnym zagrożeniem jest nieprzerwane picie alkoholu, z jakim często ma się do czynienia podczas rozpoczynania terapii antyalkoholowej. Odtrucie alkoholowe zawsze powinno przebiegać pod ścisłą kontrolą medyczną.

Odtrucie alkoholowe przeprowadza się na oddziale psychiatrycznym lub w specjalistycznym ośrodku terapii uzależnień. Trwający kilka dni detoks nie jest wyleczeniem z choroby alkoholowej. To jednak niezbędny warunek do rozpoczęcia leczenia. Odtrucie pozwala w sposób bezpieczny przerwać ciąg picia. Choremu podawane są w postaci kroplówki odpowiednie płyny, w tym witaminy i elektrolity. Środki te łagodzą przykre skutki zespołu abstynencyjnego i uzupełniają niedobory składników odżywczych utraconych podczas długotrwałego picia. W niektórych przypadkach podawane są również środki uspokajająco-nasenne. Podczas odtruwania chory jest pod stałą kontrolą personelu medycznego. Po kilku dniach, już jako fizycznie trzeźwa osoba, może podjąć terapię psychologiczną. Niestety osiągnięcie trzeźwości emocjonalnej zajmie zdecydowanie więcej czasu, a prawdziwą próbą dla alkoholika będzie czas opuszczenia ośrodka, gdy sam będzie musiał stawić czoła pokusom i sytuacjom kryzysowym.

Bezpośrednio po odtruciu następuje pobyt na zamkniętym oddziale leczenia alkoholizmu bądź w ośrodku terapeutycznym. Chory w początkowej fazie jest odizolowany od kontaktów ze światem zewnętrznym, aby mógł w pełni skupić się na terapii i celu, dla którego znalazł się w tym miejscu. Tuż po wytrzeźwieniu osoba uzależniona nie jest jeszcze gotowa na konfrontację ze swoim dotychczasowym otoczeniem. Może to nastąpić dopiero wtedy, gdy alkoholik nauczy się kontrolować swoją chorobę.