Zapisy do grupy DDA/DDD

Grupa osóbZapraszamy wszystkich chętnych do nowej grupy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików. Jesteś Dorosłym Dzieckiem Alkoholika? Przynajmniej jeden z Twoich rodziców jest osobą uzależnioną? Wychowałeś się w rodzinie dysfunkcyjnej? Poszukujesz pomocy?

Zapraszamy Cię na konsultację, gdzie dowiesz się jak można Ci pomóc, dowiesz się, jak wygląda możliwość terapii.
Jesteśmy w stanie Ci zaproponować kompleksową diagnozę oraz psychoterapię indywidualną jak i grupową.


Grupa skierowana jest do osób, które źródła bieżących problemów dopatrują się m.in. w trudnej historii swojego dorastania, w rodzinie z problemem uzależnień, jak również do osób spostrzegających swoje trudności w relacjach interpersonalnych jako wynik dorastania w rodzinie z problemem uzależnień, które odczuwają problemy w następujących obszarach, min:

  • braku zrozumienia swoich zachowań i odczuć, a także trudności ze zrozumieniem innych ludzi i otaczającego nas świata;
  • trudności lub niemożność nawiązania satysfakcjonujących relacji i /lub ich utrzymania;
    problemy w budowaniu związków i utrzymywaniu bliskich relacji, lęk przed bliskością, lęk przed odrzuceniem,
  • doświadczanie poczucia niskiej wartości, odczuwanie negatywnego stosunku do samego siebie,
  • trudność w przeżywaniu i nazywaniu myśli, uczuć, potrzeb, oraz trudności w okazywaniu uczuć i emocji;
  • nadmierna potrzeba kontroli siebie i innych, nieufność,
  • trudności w stawianiu i egzekwowaniu granic,
  • impulsywność, kłamstwo czy stosowanie przemocy, 
  • niezdolność do odpoczynku, zrelaksowania się. 

Osoby wychowujące się w rodzinie, w której przynajmniej jedno z rodziców nadużywało alkoholu, określa się w literaturze i praktyce mianem Dorosłych Dzieci Alkoholików. Alkohol, wokół którego skoncentrowane było przez wiele lat życie całej rodziny, spowodował, że wiele osób, dorastających w takich okolicznościach, pomimo różnych warunków życia, zasobów materialnych, statusu, własnych umiejętności itp. doświadcza wielu podobnych problemów, które utrudniają, a czasem uniemożliwiają prowadzenie satysfakcjonującego życia.

Zapraszamy Cię do spotkania osób o podobnej historii życiowej, w trakcie którego można rozpoznać i przeanalizować mechanizmy powodujące cierpienie, zrozumieć destrukcyjne wzorce własnego funkcjonowania i dokonać zmiany na bardziej konstruktywne sposoby radzenia sobie z emocjami i rozwiązywaniem trudności życiowych.