Jak odnaleźć się w życiu po wyjściu z nałogu?

nałóg

W leczeniu uzależnień podstawową rolę odgrywa psychoterapia. Jest to proces długotrwały i wieloetapowy, ale konieczny, aby skutecznie zerwać z nałogiem. Niestety nawet po pomyślnym zakończeniu terapii pacjent stoi przed ogromnym wyzwaniem samokontroli, ponieważ choroba nie znika całkowicie z jego życia. Jak ułatwić sobie powrót do normalnego życia?

Czytaj więcej