Jak odnaleźć się w życiu po wyjściu z nałogu?

Leczenie uzależnienia – co po jego zakończeniu?

Pierwszym krokiem do zerwania z nałogiem jest podjęcie terapii. Można ją rozpocząć w ośrodku leczenia uzależnień w Krakowie. W trakcie leczenia specjalista pomaga pacjentowi świadomie zrezygnować z nawyków, które z czasem stały się uzależniające. Jednak to po stronie chorego leży najcięższa praca – samokontrola. Terapia ma więc na celu jej skuteczną naukę. Po zakończeniu spotkań z terapeutą, mimo osiągniętego celu pacjenci często odczuwają osamotnienie i zagubienie. Jest to zupełnie normalne - powrót do rzeczywistości niejednokrotnie wiąże się z wielkimi zmianami, próbą naprawienia popełnianych błędów, strachem i niepewnością. Warto w tym czasie od razu podjąć próbę odbudowania relacji z najbliższymi oraz dać sobie czas na wprowadzenie zmian.

Jak powstrzymywać się od powrotu do nałogu?

Samokontrolę o wiele łatwiej osiągnąć, mając nad sobą mentora. Dlatego po zakończeniu terapii warto znaleźć osobę, która będzie okazywać wsparcie. Spędzanie czasu w gronie najbliższych pozytywnie wpływa na poczuciem własnej wartości. Wolny czas warto wypełnić czynnościami, które sprawiały dużą przyjemność przed wejściem w uzależnienie lub spróbować znaleźć nowe hobby. Rozwój zainteresowań przynosi satysfakcję i podnosi samopoczucie. Temu sprzyja również regularna aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie. Jeśli jest w Twoim życiu coś, co odbiera Ci radość – zmień to! Teraz jest na to najlepszy czas.