Czy na terapię uzależnienia warto wyjechac w inny region kraju?

Odwaga do zmian

Terapia uzależnienia to poważna i odważna decyzja, która wymaga zmierzenia się ze swoim lękiem i osądem ze strony innych ludzi. W takiej sytuacji po prostu nie sprawdzą się „działania na pół gwizdka”. Zaangażowanie musi być pełne, w czym pomaga również wybór ośrodka ulokowanego w innym regionie kraju. Ośrodka wyspecjalizowanego w leczeniu uzależnień, gwarantującego pomoc oraz pełne wsparcie terapeutów. Decyzja o udaniu się do takiego miejsca będzie jasnym sygnałem dla uzależnionego oraz jego otoczenia, że proces brany jest na poważnie i związane jest z nim pełne zaangażowanie. Zaangażowanie, którego być może wcześniej brakowało.

Zmiana środowiska

Niestety otoczenie osoby uzależnionej często utrudnia jej proces leczenia oraz powrotu do zdrowia. To kolejny powód, dla którego warto wybrać miejsce oddalone od aktualnego miejsca zamieszkania, które pozwoli odciąć się od bieżących wzorców oraz przyzwyczajeń i umożliwi spojrzenie na swoje życie z zewnątrz. Oczywiście udanie się w inne miejsce na kilka tygodni jest trudne i bolesne. Może być to jednak decydujący krok w rozpoczęciu drogi związanej z leczeniem.

Zmiana środowiska może doprowadzić też do wielu pozytywnych zmian, w tym do nawiązania bliskich relacji z osobami o podobnych problemach, otwarcia się na nowe oraz pokonania lęku związanego z nowością. Wszystkie te czynniki mają często ogromną siłę, jeśli chodzi o wzmocnienie woli do leczenia uzależnienia.

Jak doskonale widać, pomysł na terapię uzależnienia w innym regionie kraju może być dobrym rozwiązaniem i to z wielu powodów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, jak proces leczenia wygląda w naszym ośrodku, to serdecznie zachęcamy do kontaktu.