Jakie wsparcie otrzymują uzależnieni po zakończeniu odwyku?

Jakie efekty daje leczenie uzależnień?

W naszym ośrodku leczenia alkoholizmu w Krakowie podobnie jak w innych miejscach oferujących pomoc cierpiącym na alkoholizm lub narkomanię, odwyk ma na celu uwolnienie pacjenta od nałogu poprzez zrozumienie problemu, zmianę nawyków i motywację. Jeśli zachodzi taka potrzeba, w pierwszej fazie może nastąpić detoksykacja. W trakcie psychoterapii chorzy uczą się, jak radzić sobie z odstawieniem alkoholu, leków czy innego rodzaju używek oraz jak nie dopuścić do ponownego sięgnięcia po te substancje. W tym miejscu należy wspomnieć o roli, jaką ma przygotowanie przez terapeutę specjalnego planu działania, który pozwala pacjentowi powstrzymywać się od powrotu do nałogu po zakończeniu terapii.

Formy wsparcia dla osób po odwyku

Istnieje spory odsetek przypadków, w których chorzy powracają do uzależnienia. Najczęściej dochodzi do tego w ciągu pierwszych 5 lat od zerwania z nałogiem. Dobrym rozwiązaniem jest więc uczestnictwo w grupach wsparcia, które motywują do wytrwania w trzeźwości i pomagają w budowaniu relacji. Po zakończonej terapii odwykowej pacjent powinien mieć także możliwość kontynuacji spotkań. Może to zrobić w ramach prywatnych sesji lub terapii grupowej. Warto również skorzystać z pomocy fundacji wspierających osoby, którym udało się zerwać z nałogiem.