Czy można trwale pozbyć się uzależnienia?

Nałóg, czyli choroba chroniczna

Dla uzależnionych trudna do przezwyciężenia jest często myśl, że jest to choroba do końca życia. Nie oznacza to oczywiście, że alkoholik już zawsze będzie sięgał po alkohol, zaś lekoman do końca swoich dni po farmaceutyki. Możliwy jest całkowity powrót do normalnego życia, choć niezbędne będzie wystrzeganie się substancji uzależniającej. Pomaga w tym terapia leczenia uzależnień, poza którą chory musi wykazywać pełne zaangażowanie w proces leczenia i motywację do tego, aby przezwyciężyć problem.

Metoda na życie bez używek

Okazuje się, że celem leczenia uzależnień nie jest wyleczenie, a wypracowanie zachowań pozwalających na to, aby żyć bez używek. Nie ulega bowiem wątpliwości, że codzienność wciąż będzie wyzwaniem, a kluczowe okaże się to, aby radzić sobie z nią bez kompulsywnego sięgania po substancje uzależniające lub bez wykonywania destrukcyjnych zachowań. Nie ma wątpliwości, że nie będzie to łatwe. Jednak po przebytej terapii możliwe jest wypracowanie umiejętności, pozwalających na pokonywanie problemów bez powrotu do nałogu.

Ryzyko, które nie znika

Niektóre procesy wynikające z nałogu są nieodwracalne, dlatego też tak ważne jest całkowite zaprzestanie sięgania po używkę. Z tego też powodu alkoholik nigdy nie będzie mógł pozwolić sobie np. na kontrolowane picie i jedynym sposobem dla niego okaże się pozostanie w abstynencji. Niestety to trudne, choć z każdym rokiem sukcesu i dzięki dalszej motywacji okazuje się to możliwe. Możliwe będzie też normalne, satysfakcjonujące życie, o ile da się sobie na nie szansę. Pokazują to również sukcesy naszych podopiecznych.

Jak widać uzależnienie to choroba przewlekła. Pomimo tego możliwe jest wypracowanie mechanizmów, dzięki którym nie trzeba sięgać po szkodliwe substancje lub wykonywać zachowań destrukcyjnych. Wymaga to jednak pracy oraz naprawdę silnego zaangażowania w ten proces.