Leczenie narkomanii

Osoba po zażyciu narkotykowDlaczego człowiek sięga po narkotyki? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Jedni chcą eksperymentować, drudzy ulegają presji ze strony otoczenia, jeszcze inni są po prostu ciekawi. Pamiętajmy jednak, że o fakcie, czy uzależnienie się rozwinie decydują zarówno cechy psychofizyczne człowieka, jak i właściwości danej substancji. Na to, czy dana osoba w ogóle sięgnie po narkotyki wpływa wiele czynników psychologicznych, biologicznych i społecznych.

Nie od dziś wiadomo, że w rozwoju narkomanii olbrzymi wpływ mają grupy rówieśnicze. Młody człowiek o zaniżonej samoocenie i braku wiary w siebie, któremu doskwiera brak perspektyw, łatwiej ulega wpływom środowiska. Po drugiej stronie medalu znajduje się rodzina. Zaburzone relacje, brak wsparcia i zrozumienia u rodziców, ale też nieprawidłowe wzorce z ich strony mogą wzbudzać w młodych ludziach tzw. reakcje ucieczkowe. Narkotyki są jednym ze sposobów na oderwanie się od rzeczywistości i zapomnienie o problemach.

 

Jak rozwija się uzależnienie?

Specjaliści wyróżniają kilka umownych etapów kontaktu z narkotykami.

1. Inicjacja
O tym etapie mówimy zarówno w przypadku jednorazowego incydentu z narkotykami, jak i w sytuacji nabywania kolejnych doświadczeń z zażywaniem substancji psychoaktywnych.

2. Eksperymentowanie
To etap kontynuacji doświadczeń narkotykowych. Charakterystyczne cechy dla tego etapu to chęć sprawdzenia, jak dany narkotyk działa w ogóle, jak zadziała w konkretnej sytuacji oraz jakie wywoła skutki. Ciekawość biorąca górę nad racjonalnymi argumentami świadczy niestety o pewnych problemach sfery emocjonalnej. Osoby, które uświadomią sobie niebezpieczeństwo zażywania narkotyków, bądź które stwierdzą, że eksperymentowanie nie spełniło ich oczekiwań, prawdopodobnie całkowicie zerwą z substancjami psychoaktywnymi. Osoby, które nie zrezygnują, wkroczą w kolejny etap.

3. Zażywanie substancji
Tak naprawdę w przypadku narkotyków silnych należałoby mówić o każdorazowym zażyciu jako o nadużywaniu. Nie ma bowiem bezpiecznych ilości ani sposobu zażywania substancji psychoaktywnych, choć w społeczeństwie istnieje swego rodzaju większa tolerancja w odniesieniu do niektórych narkotyków, np. do marihuany. Na tym etapie pojawiają się już konsekwencje narkomanii, takie jak problemy w pracy lub szkole, kłopoty w domu, zaburzenia relacji z bliskimi.

4. Uzależnienie
Podstawowym objawem uzależnienia jest tzw. głód. Towarzyszą mu jednocześnie wzrost tolerancji na narkotyk (dla uzyskania tego samego efektu potrzeba coraz większych dawek), zaniedbywanie obowiązków, zażywanie środka pomimo świadomości szkód, jakie wywołuje.

Przyjmowanie narkotyków prowadzi do zaburzeń osobowości, depresji, nadmiernej utraty wagi, bezsenności i innych dolegliwości. Przedawkowanie wywołuje lęki, zaburzenia oddychania, skoki ciśnienia, drgawki, wymioty, omamy, zaburzenia układu krążenia, a w konsekwencji doprowadza do śmierci.

 

Gdzie szukać pomocy?

Leczenie narkomanii w prywatnym ośrodku terapii uzależnień Attente trwa 4, 6 lub 8 tygodni w zależności od indywidualnych uwarunkowań zgłaszających się osób.

Na poszczególne etapy leczenia narkomanii składają się:

  • diagnoza i autodiagnoza uzależnienia (rozpoznanie choroby u samego siebie),
  • utożsamienie się z chorobą,
  • uświadomienie sobie negatywnych skutków zażywania substancji psychoaktywnych,
  • nauka radzenia sobie z przymusem zażywania,
  • poznanie psychologicznych mechanizmów uzależnienia,
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości i budowanie nowych przekonań,
  • nauka radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
  • uczestnictwo w grupach wsparcia,
  • zaakceptowanie choroby i opracowanie planu powrotu do zdrowia i trzeźwości po opuszczeniu ośrodka.

Świadczymy także profesjonalną pomoc dla rodzin osób uzależnionych od narkotyków. Organizujemy warsztaty, konsultacje oraz grupy wsparcia. Długotrwałe przyjmowanie substancji psychoaktywnych prowadzi do wyniszczenia organizmu, upośledzenia w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych, a także uszkodzenia mózgu związanego z pogorszeniem funkcji poznawczych i zwiększoną podatnością na problemy psychiczne. Pierwszym krokiem do podjęcia skutecznego leczenia narkomanii jest detoks, czyli odtrucie organizmu i przywrócenie mu równowagi biologicznej. Terapia w ośrodku Attente obejmuje odwyk prowadzony pod kontrolą lekarską, jak i pogłębioną psychoterapię indywidualną oraz grupową.